RECURSOS SAMAÍN CASTRO VILADONGA MAMÍFEROS ANFÍBIOS REPTILES AVES PECES INSECTOS PLANTAS

2 mar. 2011

Aves e sons. Anátidas e galináceas. LimXogamos


Na Plataforma de Teleformación Galega (Platega 2.0) estou a facer o curso Lim e o Proxecto Xogamos, emprego didáctico. Edición 2011.
Seguindo as indicacións dos titores temos que construir un Libro Lim 1.
"Empregando un mínimo de catro dos tipos de páxinas que acabas de ver no módulo 3 e publicalo en Intenet"
Deixo no blog o Libro Lim "Aves e sons. Anátidas e galináceas" para que poidan valoralo, a entrada aparecera en aves, Libro Lim, Tics Infantil Para ver o índice do libro completo en econenos tics.

En el Aula Virtual de Teleformación Gallega (Platega 2.0) estoy haciendo el curso Lim e o Proxecto Xogamos, empleo didáctico. Edición 2011.
Siguiendo las indicaciones de los tutores construimos un Libro Lim 1.
"Empleando un mínimo de cuatro de los tipos de páginas que acabas de ver en el módulo 3 y publicarlo en Intenet"
Dejo en el blog el Libro Lim "Aves y sonidos. Anátidas y gallináceas." para que puedan valorarlo, la entrada aparecerá en aves, Libro Lim, Tics Infantil Para ver el índice del libro completo en econenos tics.

Leer más...

Suscríbete vía email:

Entradas relacionadas

Entradas populares

Blog Archive

vídeos

Directorio blogs

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP